Izjava

Pogoji

tek po jami. Čemu se zavezujete s prijavo na najbolj noro dogodivščinI v Zasavju.

Pogoji sodelovanja

Udeleženec/ka se s prijavo obvezuje:

 • da so vsi podatki v prijavnem obrazcu resnični ter da k udeležbi na prireditvi pristopa na podlagi svoje svobodne odločitve.
 • da sta poravnana prijavnina in starost najmanj 14 let pogoj za udeležbo na prireditvi.
 • da prireditev pomeni povečan telesni napor in obremenitev, zaradi česar je dodatni pogoj za udeležbo na prireditvi, da je zdrav(a), vsestransko pripravljen(a) za prireditev, da ima opravljen zdravniški pregled, da nima kakršnih koli zdravstvenih zadržkov ali omejitev.
 • da bo upošteval(a) navodila organizatorja za primerno opremo (lastna svetilka in čelada, pohodni čevlji, dolge hlače in majica).
 • da bo upošteval(a) vsa navodila organizatorja in da se strinja z vsemi pogoji, navodili in odločitvami organizatorja. Način premagovanja ovir je prepuščen lastni izbiri in kreativnosti udeleženca/eke, vendar je sam(a) dolžan(a) oceniti in izbrati način, ki je glede na vse subjektivne in objektivne okoliščine najbolj ustrezen in varen.
 • Prijavljeni udeleženec(ka) razume, da Jamatlon vsebuje aktivnosti, kot so tek, premagovanje ovir, plazenje skozi ozke prostore, skakanje, prenašanje in dvigovanje težkih bremen, prečkanje blatnih področij. Seznanjen(a) je tudi, da naj oceni svoje sposobnosti, zmožnosti, zdravstveno stanje in ostale okoliščine in da naj skozi celotno prireditev sodeluje v skladu s tem ter da lahko odstopi in da ni dolžan(a) premagovati ovir ali posamezne ovire, katere sam(a) smatra za prezahtevne, prenevarne in podobno.

Izjava

 • Izjavljam, da sem seznanjen(a) z nevarnostmi in tveganji, ki se lahko pojavijo v zvezi z udeležbo na tej prireditvi, ter da v primeru nastanka kakršne koli škode, kot so npr., vendar ne izključno, telesne poškodbe, telesne bolečine, strah, duševne bolečine in poškodbe na stvareh, ne bom tožil(a) organizatorja in/ali od njega zahteval(a) povrnitve morebitne nastale škode ali plačila nadomestila. Seznanjen(a) sem, da tekmujem na podlagi svoje svobodne privolitve in na svojo lastno odgovornost ter da organizator ne prevzema odgovornosti za nastanek morebitne škode, tako posredne kot neposredne, v kateri koli obliki.
 • Seznanjen(a) sem, da organizator ni odgovoren za kakršno koli izgubo, materialno škodo, druge zahtevke, izdatke ali stroške, ki bi nastali v zvezi z mojim sodelovanjem na prireditvi.
 • Strinjam se, da organizator uporablja osebne podatke samo za namene, povezane s sodelovanjem na prireditvah, ki jih sam organizira (Jamatlon, Zimski jamatlon, Tek po rudniku, Punce v jami). Soglašam, da se lahko osebni podatki iz prijavnice in podatki o mojem sodelovanju na dogodku objavijo v sredstvih javnega obveščanja ter na spletnih straneh, povezanih s prireditvijo, vključno s fotografijami, filmskimi in video posnetki, intervjuji ipd., posnetimi na dogodku, ne da bi za to zahteval kakršno koli nadomestilo oz. plačilo. Potrjujem, da sem star(a) več kot 14 let.
 • Seznanjen(a) sem, da denarja za prijavnino ali morebitnih stroškov v povezavi z Jamatlonom in Zimskim jamatlonom organizator ne vrača pod nobenimi pogoji, razen zaradi odpovedi prireditve s strani organizatorja. V primeru predhodne poškodbe se prijavnina lahko prenese na drugo osebo.

V vednost:

 • Organizator bo osebne podatke udeležencev uporabljal in shranjeval skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/2004 in naprej). Z udeležbo udeleženec(ka) dovoljuje, da organizator navedene osebne podatke hrani in obdeluje v svojih zbirkah neomejeno oziroma do preklica pisne privolitve udeleženca(ke).
 • Organizator prireditve Jamatlon lahko prireditev odpove ali spremeni potek proge in ovir. Prav tako lahko organizator spremeni te pogoje sodelovanja. O morebitnih spremembah bo udeležence in ostalo javnost obvestil na svoji spletni strani (www.jamatlon.si).
 • V primeru odpovedi prireditve s strani organizatorja bo prijavnina udeležencem povrnjena.
 • Udeleženec(ka) ima vse pravice skladno z Zakonom o varstvu potrošnikov (Uradni list RS, št. 20/1998 in naprej).

 Jamatlon pripravlja Zavod Savus, izdajatelj časopisa Savus in spletnega časopisa Savus.si, v sodelovanju z RTH in KRC Hrastnik.

Srečno!

Ekipa Jamatlona