Častna pokroviteljica Zimskega jamatlona 2018 je ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek. Ker se jamatlon nezadržno bliža, smo Bratuškovo povprašali, česa se najbolj spominja s svojih dveh udeležb na tej adrenalinski preizkušnji, z njo pa smo govorili tudi o rudarski stavki leta 2014, navezavi Trbovelj na avtocesto in zapiranju RTH.

Jamatlona ste se udeležili leta 2014 in leta 2017. Kakšni sta bili ti izkušnji? Kaj vam je z Jamatlona najbolj ostalo v spominu?

Tek po rudniku je posebna izkušnja. Tudi če paziš, da se ne bi preveč umazal, prideš na konec kar blaten. Predvsem zaradi ovir, ki jih moraš premagati na poti do cilja, ko se je treba recimo plaziti skozi cev z ozkim premerom in se po rudniku podričati pod nizko postavljenimi preprekami. Na zadnjem mi je bilo povsem odveč brodenje po vodi, sicer pa mi je v spominu najbolj ostalo druženje, še posebej tisto s Perkmandeljcem, in metanje škornja, ko smo že prišli iz jame.

Zavzeli ste se za podaljšanje delovanja RTH. Zakaj?

Zelo dobro poznam to problematiko, saj sem se tudi v mandatu, ko sem bila predsednica vlade, srečevala s problemi v tem rudniku in jih tudi reševala. Praktično takoj, ko sem prevzela vodenje ministrstva za infrastrukturo, sem se s sodelavci zelo temeljito pogovorila, kaj lahko naredimo, da podjetje RTH ne bi izgubilo podlag za delovanje in bi lahko rudnik zaprli, kot je treba. Pripravili smo novelo zakona, ki bo rudniku omogočala delovanje še naslednji dve leti in bo lahko črpal tudi sredstva, ki so skladno z državno pomočjo namenjena zapiranju rudnika. Skratka, prav je, da je rudnik zaprt tako, kot je treba. Na ministrstvu zato predlagamo podaljšanje roka za izvedbo vseh postopkov za popolno in trajno opustitev rudarskih del tako, da se, kolikor je mogoče, izključi nevarnost za zdravje in življenje ljudi in živali in možnost onesnaženja okolja oziroma predvidljive škode na objektih in okolju. V noveli zakona, ki smo jo pripravili, smo predlagali, da se v obdobju dveh let, to je do konca leta 2020, poleg dokončne opustitve rudarskih del, kolikor je mogoče, odpravi tudi posledice, ki so nastale pri izvajanju rudarskih del. To se nam na ministrstvu zdi izjemno pomembno predvsem za lokalne prebivalce.

Si lahko Zasavci obetajo tunel do Savinjske doline in avtoceste?

Tunel bo najverjetneje del nove ceste, ki se bo iz Trbovelj navezala na avtocesto. Podpisan je dogovor o skupni pripravi regionalnega prostorskega načrta za navezavo Zasavja na avtocesto A1 med občinami Hrastnik, Trbovlje, Prebold in Direkcijo Republike Slovenije za infrastrukturo. Občine morajo izbrati koordinatorja, ki bo usklajeval interese in pripravil regionalni prostorski načrt, direkcija pa bo naročila vse potrebne strokovne podlage.

Prihodnje leto bo minilo pet let od rudarske stavke, pri kateri ste bili kot predsednica vlade glavna akterka pri reševanju rudarske problematike. Kako danes, toliko let kasneje, gledate na tedanje dogajanje?

Mislim, da je bila odločitev, da v rudnik grem, prava in dobra. Od takrat sem še bolj prepričana, da se da z odkritim pogovorom doseči veliko.

Kaj po vašem mnenju Jamatlon pomeni za Zasavje in za rudarsko dediščino?

Jamatlon je res inovativen pristop do ohranjanja in predstavljanja rudarske dediščine. Turisti in rekreativci danes iščejo edinstvene dogodivščine in doživetja, kar Jamatlon zagotovo je. Zato je lahko to pomembna izhodiščna točka za dodatni razvoj teh krajev z vidika turizma.

Prosimo vas še za nekaj besed častne pokroviteljice jubilejnega Jamatlona, ki jih bomo prenesli udeležencem Jamatlona, preden se bodo spustili v jamo.

Imam samo eno besedo, tisto rudarsko: Srečno!